palyaco.mobi Palya?o-Palya?o Kiralama Sadece 69 TL

palyaco.mobi
Title: Palya?o-Palya?o Kiralama Sadece 69 TL
Keywords:
Description: Palya?o ve Palya?o hizmetleri hakk?nda arad???n?z her?ey. Palya?o Fiyatlar?, Ucuz Palya?o, ?stanbul Palya?o Hizmetleri
palyaco.mobi is ranked 19551460 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,645. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. palyaco.mobi has 43% seo score.

palyaco.mobi Information

Website / Domain: palyaco.mobi
Website IP Address: 209.85.145.214
Domain DNS Server: ns46.domaincontrol.com,ns45.domaincontrol.com

palyaco.mobi Rank

Alexa Rank: 19551460
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

palyaco.mobi Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,645
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue $464
Yearly Revenue: $5,645
Daily Unique Visitors 1,423
Monthly Unique Visitors: 42,690
Yearly Unique Visitors: 519,395

palyaco.mobi WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 08 Aug 2016 09:51:04 GMT
Server GSE

palyaco.mobi Keywords accounting

Keyword Count Percentage

palyaco.mobi Traffic Sources Chart

palyaco.mobi Similar Website

Domain Site Title

palyaco.mobi Alexa Rank History Chart

palyaco.mobi aleax

palyaco.mobi Html To Plain Text

Palya?o-Palya?o Kiralama Sadece 69 TL skip to main | skip to sidebar Pages Ana Sayfa Paketlerimiz Referanslar Hakk?m?zda ?leti?im Palya?o Paket 1 Profesyonel palya?o Sosis balondan figürler Yüz boyama Hediye 2 adet cd E?lenceli oyunlar Fiyat? : 69 TL Palya?o Paket 2 2 Adet Profesyonel palya?o; Sosis balondan figürler Yüz boyama Hediye 2 adet cd E?lenceli oyunlar Fiyat? : 150 TL Palya?o Paket 3 Pinyata Patlatma Oyunu 120 Adet ?ekerleme Bulunan Pinyata Profesyonel Palya?o Sosis Balondan Figürler Yüz Boyama Fiyat? : 130 TL 4 May?s 2014 Pazar Palya?o E?lencesi Palya?o e?lendirirken heyecanl? oyunlar?yla her ya?tan insan?n severek izledi?i animat?rlerdir.Palya?o kiralama hizmetinin en temel prensibi e?lendirmek ve ho??a vakit ge?irtmektir.Büyükler dü?ünlerde e?lenirken ?ocuklarda palya?o e?li?inde oyunlar oynarlar. Dü?ünlerinizde ve e?lencelerinizde ?ocuklar i?in en güvenli ho??a vakit ge?irmeleri palya?o sayesinde mümkündür.En ucuz palya?o kiralma hizmetini tüm ?stanbulda firmam?z güvencesiyle ula?ailirsiniz. zaman: Pazar, May?s 04, 2014 2 yorum Etiketler: en ucuz palya?o kiralama , palya?o , palya?o kiralama 2 May?s 2014 Cuma ?stanbulda En Ucuz Palya?o Kiralama ?stanbul 17 Milyonu a?an nüfusuyla davasa bir kent oldu.Bu ?zelli?ine ra?men tüm ?stanbulda palya?o kiralama sekt?ründe tüm il?elerde hizmet veren tek firmay?z.Uzak yak?n demeden en ucuz palya?o kiralama sekt?rünün mü?teri memnuniyetini ?nemseyen ?al??malar yap?yoruz.?stanbul palya?o hizmetini a?a??da ismi yazan il?elerde bizlere ula?arak e?lencenizi organize edebilirsiniz.Tüm palya?olar?m?z profesyonel animat?rlerdir. Adalar Palya?o, Arnavutk?y Palya?o, Ata?ehir Palya?o, Avc?lar Palya?o, Ba?c?lar Palya?o , Bah?elievler Palya?o, Bak?rk?y Palya?o, Ba?ak?ehir Palya?o, Bayrampa?a Palya?o, Be?ikta? Palya?o, Beylikdüzü Palya?o , Beyo?lu Palya?o , Büyük?ekmece Palya?o, Beykoz Palya?o , ?atalca Palya?o, ?ekmek?y Palya?o, Esenler Palya?o, Esenyurt Palya?o, Eyüp Palya?o, Fatih Palya?o, Gaziosmanpa?a Palya?o, Güng?ren Palya?o, Kad?k?y Palya?o, Ka??thane Palya?o, Kartal Palya?o, Kü?ük?ekmece Palya?o, Maltepe Palya?o, Pendik Palya?o, Sancaktepe Palya?o, Sar?yer Palya?o, Silivri Palya?o, Sultanbeyli Palya?o, Sultangazi Palya?o, ?ile Palya?o, ?i?li Palya?o, Tuzla Palya?o, ümraniye Palya?o, üsküdar Palya?o, Zeytinburnu Palya?o hizmetleri i?in ileti?im numaralar?ndan bzleri arayabilirsiniz. zaman: Cuma, May?s 02, 2014 0 yorum Etiketler: istanbul palya?o , palya?o kiralama 15 Ocak 2014 ?ar?amba Palya?o Kiralama-Sadece 79 TL Merhaba sevgili Palya?o izleyenleri; Gün ge?miyorki hayat pahal?l??? her ?eye etki etmesin. Ula??m, g?da, beyaz e?ya, elektrik ,su ,do?algaz vs.Bu hayat pahal?l???nda sizlerin yüzlerinizdeki gülümseme eksik olmas?n diye iki seneye yak?nd?r de?i?tirmedi?imiz fiyat? her ?eye inat koruyoruz. ?ocuklar ve yeni evlenen ?iftlerin dü?ünlerinde ve do?um günlerinde palya?o kiralama hizmetimiz 79 TL'ye ?ak?l? kald?.Sizler i?in var olman?n arzusuyla sizinle birlikte de?i?meyen palya?o fiyatlar?m?zla telefonlar?n?z? bekliyoruz. Tüm ?ocuklar?m?za kucaklar dolusu sevgilerle mutlu mesut sa?l?kl? günler dileriz zaman: ?ar?amba, Ocak 15, 2014 0 yorum Etiketler: palya?o , palya?o kiralama 10 Ocak 2014 Cuma Palya?o Ve ?ocuklar Eren do?um gününde palya?o olmak istedi bizde bu iste?ini k?rmad?k ve kendisine ?zel palya?o k?yafeti ve makyaj? yaparak en güzel palya?o olmas?n? sa?lad?k.Sonras?nda neler oldu neler oyunlar, danslar ve e?lenceler.Palya?o kiralama olarak e?lendirmeye gittik ama san?r?m biz onlarla birlikte belkide onlardan fazla e?lendik.Erenin annesi Ayla han?m ve babas? Bekir beye Te?ekkür ederiz. ?ocuklar okulda maddi durumu dü?ük arkada?lar? i?in yard?m kampanyas? kapsam?nda bir tiyatro haz?rlam??lar.Tabiki ba?rolde palya?o olmal?.Bizden yard?m istediklerinde seve seve ko?tuk kostümlerinden oyunun tekslerine kadar bir haftal?k zorlu bir ?al??man?n ard?ndan salonun h?nca h?n? dolu oldu?u 2 g?steri sergiledik.Bekledi?imizden ?ok daha fazla yard?m toplad?k. Bizler fark?nda olmadan resimleri g?rd?ümüzde ne kadar güzel bir i?e dahil oldu?umuzu anlad?k. zaman: Cuma, Ocak 10, 2014 0 yorum Etiketler: palya?o , palya?o k?yafeti , palya?o kiralama 4 Ocak 2014 Cumartesi Dü?ün Dernek Evlilik hayata birlikte yol arkada?? buldu?unuzda birlikte yürürme kararl???nda olman?n resmi s?zle?mesidir.Masrafl?d?r, yorucudur, heyecan dolu , hareketli ve tabiki bereketlidir. Misafirlerin menüyü ?iftlerin tak?y? dü?ünmeden edemedikleri toplumsal dayan??man?n güzel ?rne?idir. Halk aras?nda yard?mla?man?n simgesi oldu?u i?in Dü?ün Dernek tamlamas? olu?turulmu?tur.Dü?ün derne?e gitmek, dü?ün dernek izlemek, dü?ün derne?e kat?lmak ?ok?a kullan?lan tamlamalard?r.?ocuklar ise dü?ün derlerlerde her yerde olduklar? gibi ha?ar?l?k yapmay? severler.?ocuklar?m?z ne?e kayna??m?z olduklar? gibi ?zel günlerde ufak tefek aksiliklerinde kayna?? olmay? kimseye b?rakmazlar. Arkada? arayan ?ocuklar?n?z?n dü?ün derneklerdeki dostu ise palya?olard?r. Art?k bir ritüel haline gelen palya?o kiralamak tüm dü?ünlerin aran?lan e?lencesi oldu.?ocuklar palya?o ile hem mutlu hemde huzurlu . Miasfirlerde ortal?kta ama?s?z ko?u?turan ?ocuk olmay?nca daha ?ok e?leneceklerdir. zaman: Cumartesi, Ocak 04, 2014 0 yorum Etiketler: dü?ün derne?e kat?mak , dü?ün dernek , dü?ün dernek izlemek , palya?o , palya?o kiralamak 30 Aral?k 2013 Pazartesi Palya?o-Palya?o Kiralama Sizlerle hep daha iyiye ve güzele yürürken en ucuz palya?o daima yan?n?zda.Amac?m?z ailelerimizi ve sevgili gelece?imizin ???klar? ?ocuklar?m?z? e?lendirmek oldu?u sürece bizler hi? ya?lanmayaca??z.Palya?o kiralama hizmetinin en güleryüzlü ekibinin en heyecanl? palya?o üyesi Palya?o Enis ve de?erli ekibi sizlere güzel saatler ge?irmenin garantisini veriyor. Minik bebe?imiz Talia ve Sevgili anne ve babas? 1. ya? do?un gününde bizlerle olmak istediler.Anne ve Babam?z?n heyecan? kü?ük Talian?n ?a?k?nl??? e?lencemiz boyunca bize e?lik etti.Bebi?imizin annesinin k?z? i?in haz?rlad??? süslü kekler , aperatifler pastalar b?rekler uzun süre haf?zalar?m?zda yeri doldurulmayacak derecede enfesti. Ayr?l?rken 2. ya? günü i?in ?nceden randevu bile ald?lar.Biz onlar ?a??rmasayd?da Talia'n?n 2. ya? gününe gitmeyi dü?ünüyorduk.Sevgilerimizi mutluluklar?m?z? birlikte ya?amak temennisiyle... zaman: Pazartesi, Aral?k 30, 2013 0 yorum Etiketler: en ucuz palya?o , palya?o , palya?o enis , palya?o kiralama 16 Aral?k 2013 Pazartesi Palya?o Palya?o arkada?lar?m?z karada denizde ve havada heryerde hizmet veriyorlar.E?lencenin en güzelinin yarat?c? zekan?n eseri oldu?unu unutmadan siz de?erli dostlar?m?za en ilgin? e?lence paketleri sunuyoruz. Herge?en gün popüleritesi artan palya?o kiralama hizmetimiz tüm Türkiye ?ap?nda büyük bir be?eni kazand?.Bizi bu kadar tercih edilen palya?o organizasyon olmam?z? sa?layan ?zellik ise en kaliteli palya?o hizmetini en ucuza sunmam?zd?r.Tüm ?stanbul geneline yay?lm?? hizmet a??m?zla en ucuz palya?o hizmeti telefonunuzun ucunda. Alo dedi?iniz zaman e?lenceniz bamba?ka bir boyut kazanarak sizlere ula??yor. Palya?o hizmetini herkesin faydalanmas? amac?yla 4 farkl? paket halinde haz?rlad?k.Farkl? fiyat se?eneklerini sunarken her büt?eye sahip dostlar?m?z?n bize ula?mas?n? ama?lad?k.Palya?o denildi?inde , palya?o kiralama denildi?inde Can Palya?o Organizasyon en ucuza en kaliteli hizmeti sizlere sunar. zaman: Pazartesi, Aral?k 16, 2013 1 yorum Etiketler: palya?o , palya?o kiralama ?nceki Kay?tlar Palya?o Servisi 0(216) 622 31 35 0(530) 109 09 10 0(537) 743 69 96 Facebook Sayfam?z Google+ Grubumuz Popüler Konular Bursa Palya?o Bursa Palya?o Bursa palya?o kiralama hizmetlerine art?k bizim siteden ula?man?z mümkün olacakt?r. Sizlere en iyi hizmeti vermek i?in... Eski?ehir Palya?o Güzel ülkemizin güzide ?ehri Eski?ehirde palya?o hizmeti sizlerle. Durmadan güncellenen sizlere Eski?ehir palya?o hizmetini sizlere ula... Ankara Palya?o Kiralama ?imdide Ankarada hizmet veriyoruz. A?a??da belirtti?imiz telefon numaralar?ndan bizlere ula?abiliriz. Ankaran?n tüm semtlerinde hizmet ver... Mersin Palya?o Mersin Palya?o Mersin Palya?o Mersin ve civar illerde palya?o hizmetini en kaliteli alaca??n?z firma ileti?im numaralar?n? si... En Ucuz Palya?o Palya?o hizmeti her ge?en gün e?lence sekt?ründe ?nemi artan bir hizmet. En ucuz palya?o hizmetini bulmak ise olduk?a zor . En ucuz paly... ?zmir Palya?o Kiralama ?zmir palya?o ve ?zmir palya?o kiralama hizmetinin telefon numaralar?na burdan ula?abilirsiniz. Türkiyenin d?rt bir yan?nda di?er paly... Denizli Palya?o Denizli palya?o kiralama hizmetinin telefon numaralar?na art?k sitemizden ula?abilirsiniz. Sizlere tüm Türkiyenin tüm ?ehirlerinden ul... Palyaco Kiralama ?stanbul e?lence sekt?rünün bir numaral? palya?o kiralama firmas? Can organizasyon sizlerle yepyeni bir web sayfas?yla hizmete devam ed... Palya?o Makyaj? Palya?o makyaj? normal makyajdan farkl? olarak parlak ve canl? renkler kullan?larak yap?l?r. Genellikle kabar?k k?v?rc?k kocaman bir per... Palya?o Kiralama Fiyatlar? ?stanbulun tüm il?elerine da??lan a??m?z ile en ucuz palya?o kiralama fiyat?m?z ile e?itimli profesyonel animat?r kadromuz ile sizlerle ... Kullan?c? Yorumlar? Blog Ar?ivi May?s ( 2 ) Ocak ( 3 ) Aral?k ( 4 ) Kas?m ( 5 ) Ekim ( 4 ) A?ustos ( 1 ) Temmuz ( 5 ) Haziran ( 16 ) May?s ( 14 ) Nisan ( 3 ) Aral?k ( 1 ) Eylül ( 2 ) Haziran ( 1 ) May?s ( 1 ) Nisan ( 1 ) ?ubat ( 2 ) Eylül ( 1 ) Etiketler palya?o palya?o kiralama en ucuz palya?o istanbul palya?o palya?o hizmeti palya?o kiralamak palya?o kiralama hizmeti profesyonel palya?o ankara palya?o bursa palya?o bursa palya?o kiralama mersin palya?o mersin palya?o kiralama palyaco palya?o enis palya?o hizmetleri palya?o nedir Avrupa yakas? palya?o kiralama Denizli palya?o Galatasaray Nevzat ?zg?rkey Binicilik Tesisleri Lcd tv tamiri Palyan?o Silivri palya?o kiralama Tv Hastanesi Tv tamiri adana palya?o kiralama ankara palya?o kiralama bir masal denizli palya?o kiralama dü?ün dernek dü?ün dernek izlemek dü?ün derne?e kat?mak en ucuz palya?o kiralama eski?ehir palya?o eski?ehir palya?o kiralama istanbul koltuk y?kama istanbul profesyonel koltuk y?kama izmir palya?o izmir palya?o kiralama koltuk temizleme koltuk y?kama kostümlü palya?o hizmeti masal oku noel baba noel baba kiralma palya?o festivali palya?o kiralama servisi palya?o k?yafeti palya?o makyaj? palya?o servisi palya?o sevgisi tv servisi whitefest whitefest 2016 whitefest uluda? ya? satar?m bal satar?m ?ocklarla el ele ?ocuk masallar? ?stanbul palya?o kiralama Powered by Blogger. Copyright (c) 2012 Palya?o-Palya?o Kiralama Sadece 69 TL - Masal oku -- tv servisi -- whitefest -- geri getirme büyüsü -Taksim Fal -Koltuk Y?kama -K?br?s Taksi-palya?o -Palya?o kiralama

palyaco.mobi Whois

mTLD WHOIS LEGAL STATEMENT AND TERMS & CONDITIONS: The WHOIS service offered
by mTLD and the access to the records in the mTLD WHOIS database are provided
for information purposes only. It allows persons to check whether a specific
domain name is still available or not and to obtain information related to 
the registration records of existing domain names. mTLD cannot, under any 
circumstances, be held liable in case the stored information would prove to
be wrong, incomplete, or not accurate in any sense. By submitting a query 
you agree not to use the information made available to: allow, enable or  
otherwise support the transmission of unsolicited, commercial advertising or
other solicitations whether via email or otherwise; target advertising in any
possible way; or to cause nuisance in any possible way to the registrants by
sending (whether by automated, electronic processes capable of enabling high
volumes or other possible means) messages to them. Without prejudice to the
above, it is explicitly forbidden to extract, copy and/or use or re-utilise
in any form and by any means (electronically or not) the whole or a    
quantitatively or qualitatively substantial part of the contents of the WHOIS
database without prior and explicit permission by mTLD, nor in any attempt 
hereof, or to apply automated, electronic processes to mTLD (or its systems).
You agree that any reproduction and/or transmission of data for commercial 
purposes will always be considered as the extraction of a substantial part of
the content of the WHOIS database. By submitting the query you agree to abide
by this policy and accept that mTLD can take measures to limit the use of its
WHOIS services in order to protect the privacy of its registrants or the  
integrity of the database.
For more information on Whois status codes, please visit https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.
Domain ID:D7367944-MOBI
Domain Name:PALYACO.MOBI
Created On:21-Apr-2013 14:27:17 UTC
Last Updated On:18-Apr-2016 16:08:46 UTC
Expiration Date:21-Apr-2017 14:27:17 UTC
Sponsoring Registrar:GoDaddy.com, LLC (146)
Created by Registrar:GoDaddy.com, LLC (146)
Last Updated by Registrar:GoDaddy.com, LLC (146)
Status:clientDeleteProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Status:clientRenewProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited
Status:clientTransferProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Status:clientUpdateProhibited -- http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Registrant ID:CR141627600
Registrant Name:Sehmus Kayran
Registrant Organization:N@vi
Registrant Street1:pamukcu sokak no 55/2 arzuman apartmani
Registrant City:Kocamustafapasa
Registrant State/Province:istanbul
Registrant Postal Code:34098
Registrant Country:TR
Registrant Phone:+54.28095456
Registrant Email:kayran1976@hotmail.com
Admin ID:CR141627602
Admin Name:Sehmus Kayran
Admin Organization:N@vi
Admin Street1:pamukcu sokak no 55/2 arzuman apartmani
Admin City:Kocamustafapasa
Admin State/Province:istanbul
Admin Postal Code:34098
Admin Country:TR
Admin Phone:+54.28095456
Admin Email:kayran1976@hotmail.com
Tech ID:CR141627601
Tech Name:Sehmus Kayran
Tech Organization:N@vi
Tech Street1:pamukcu sokak no 55/2 arzuman apartmani
Tech City:Kocamustafapasa
Tech State/Province:istanbul
Tech Postal Code:34098
Tech Country:TR
Tech Phone:+54.28095456
Tech Email:kayran1976@hotmail.com
Name Server:NS45.DOMAINCONTROL.COM
Name Server:NS46.DOMAINCONTROL.CO